Προσθήκη Εργασίας

[insert_php]

if ( is_user_logged_in() ) {

echo ‘‘;
echo ‘‘;
echo “\n”;
echo “\n”;

$current_user1 = wp_get_current_user();

echo ‘Πελάτης: ‘ . $current_user1->display_name . “\n”;
echo ‘Χρήστης: ‘ . $current_user1->user_login . “\n”;
echo ‘Εmail: ‘ . $current_user1->user_email . “\n”;
echo ‘Ιστοσελίδα: ‘ . $current_user1->user_url . “\n”;
echo “\n”;

if ($current_user1->user_login == “euaggelia.a.chanioglou”){
$goo_id= “118ZtZyzmAuYU8JQSaXvIdB8cmgI1EG03t1zzBMpZxxQ”;
$selectoption= “Chanioglou”;
}

elseif ($current_user1->user_login == “kostasyoumoukis”){
$goo_id= “1zUCxOhABU_UIGqCaXuzgiST84QeKM5FFCguHD5CuFHI”;
$selectoption= “Stratos”;
}

elseif ($current_user1->user_login == “infoskoularikis”){
$goo_id= “1fjPWf3u5iSPZVT7eHDXPE3rPzZWuX093lb4ufuajRCo”;
$selectoption= “Skoularikis”;
}

elseif ($current_user1->user_login == “chrikordck”){
$goo_id= “1cn3-_qGc9wfqq2hVcOIyQZAiFJ6uiwsfVB2kWw9x1-M”;
$selectoption= “Mega-Shop”;
}

elseif ($current_user1->user_login == “megashopgr”){
$goo_id= “1cn3-_qGc9wfqq2hVcOIyQZAiFJ6uiwsfVB2kWw9x1-M”;
$selectoption= “Mega-Shop”;
}

elseif ($current_user1->user_login == “agatsas”){
$goo_id= “1JWo4cwelgbyAVTWWdo8peb2izU9uDtgn-i_ptOIp9P4”;
$selectoption= “Agatsas”;
}

elseif ($current_user1->user_login == “biba.sifnos”){
$goo_id= “1GDrZlE_4ClPwC-xskmigfSoEcD5F5JcAFRmo15fhcfE”;
$selectoption= “Biba”;
}

elseif ($current_user1->user_login == “hara.athanasiou”){
$goo_id= “1nWrDg2QRJaB3oHpqcjN7ZaTIpOo813wGU8xzSLzp_LM”;
$selectoption= “AtelierOfOlive”;
}

elseif ($current_user1->user_login == “dinata.athlitika”){
$goo_id= “14w2Uz9n2vH5XYFUa_njzmSLMH62nLfM9boWj3-Gs1-8”;
$selectoption= “dinataathlitika”;
}

elseif ($current_user1->user_login == “sterea.basket”){
$goo_id= “1h0elGZNx57_VhA9l-OZC6WeZnt43AlRbiteE66nN_2Q”;
$selectoption= “StereaBasket”;
}

echo ‘

Ιστοσελίδα
*

Τίτλος Εργασίας
*

Περιγραφή Εργασίας
*

Προτεραιότητα‘;
}

else {
echo ‘Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά για τους πελάτες της Web Design Studio.
Παρακαλώ κάντε είσοδο με τους κωδικούς που σας έχουν δοθεί από την εταιρεία μας’;
echo “\n”;
echo “\n”;
echo ‘‘;
}

[/insert_php]