Δυναμικοί και Στατικοί Ιστότοποι

Δυναμικοί και στατικοί ιστότοποι

Δυναμικοί και Στατικοί Ιστότοποι

 

Εν γένει, ο όρος “δυναμικά” αντικατοπτρίζει μια ενέργεια η οποία χαρακτηρίζεται από δράση και/ή αλλαγή. Εν αντιθέσει ο όρος “στατικά” νοείται ως κάτι ακίνητο, σταθερό. Στον χώρο των ιστότοπων οι όροι “δυναμικός” και “στατικός” χρησιμοποιούνται προκειμένου να περιγράψουν δύο τύπους ιστότοπων και τη μέθοδο της οποίας γίνεται χρήση για την εμφάνιση τους. Στο εξής άρθρο, θα διεισδύσουμε βαθύτερα  στους προαναφερθέντες όρους για να σας παρουσιάσουμε τελικά τι σημαίνουν για το σχεδιασμό ιστοτόπων.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

Ένας Δυναμικός Ιστότοπος (αναφέρεται επίσης ως ιστότοπος βάσης δεδομένων) απαιτεί προγραμματισμό ιστού και σχεδιασμό βάσης δεδομένων. Ένας δυναμικός ιστότοπος περιέχει πληροφορίες και περιεχόμενο που αλλάζει, ανάλογα με παράγοντες όπως ο θεατής του ιστότοπου, η ώρα της ημέρας, η ζώνη ώρας ή η μητρική γλώσσα της χώρας του θεατή. Το περιεχόμενο του ιστότοπου, λόγου χάρη το κείμενο ή οι εικόνες, αποθηκεύεται σε μια βάση δεδομένων ή ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Όταν οι πληροφορίες ενημερώνονται ή αλλάζουν μέσα στη βάση δεδομένων, τότε αλλάζουν και στο σύνολο του ιστότοπου.

Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπό σας, τα δεδομένα διαβιβάζονται στον διακομιστή από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Όταν προσπελάζεται ένας δυναμικός ιστότοπος, δημιουργούνται σελίδες σε πραγματικό χρόνο στον χρήστη με βάση αυτά τα δεδομένα από τον επισκέπτη. Ο κώδικας δέσμης ενεργειών αναλύεται και ερμηνεύεται στον διακομιστή ιστού και το HTML που προκύπτει εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του επισκέπτη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί διαφορετικό περιεχόμενο σε διαφορετικές ώρες της ημέρας ή βάσει cookies ή βάσει περιβαλλοντικών μεταβλητών (όπως το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται, η IP διεύθυνση του χρήστη, η σελίδα που επισκέφτηκε ο χρήστης πριν από την τρέχουσα σελίδα).

Ως εχόντων των πραγμάτων, προσφέρεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για να χειριστείτε όλα τα αρχεία και τα δεδομένα σας, τα οποία συνήθως θα πρέπει να ενημερώνονται σε τακτική βάση, όπως οι ειδήσεις ή τα προϊόντα. Ακόμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δυναμικό ιστότοπό σας για σκοπούς ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αποθήκευση και ενημέρωση προϊόντων και χειρισμός παραγγελιών.

Πλεονεκτήματα

  • Απαιτείται λιγότερη ταλαιπωρία για την ενημέρωση
  • Περισσότερη λειτουργικότητα
  • Το δυναμικό περιεχόμενο προσελκύει τους επισκέπτες
  • Το δυναμικό περιεχόμενο βοηθά στις μηχανές αναζήτησης

Μειονεκτήματα

  • Μεγαλύτερο κόστος φιλοξενίας
  • Σχετικά πιο αργή απόδοση συγκριτικά με έναν στατικό ιστότοπο

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

Ένας Στατικός Ιστότοπος εμφανίζεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού ακριβώς όπως αποθηκεύεται. Περιέχει ιστοσελίδες με σταθερό περιεχόμενο κωδικοποιημένο σε HTML και αποθηκευμένο σε διακομιστή ιστού. Δεν αλλάζει, παραμένει το ίδιο ή «στατικό» για κάθε θεατή του ιστότοπου.

Ένας στατικός ιστότοπος δεν απαιτεί προγραμματισμό ιστού ή σχεδιασμό βάσης δεδομένων. Ο συγκεκριμένος τύπος είναι η πιο βασική μορφή του ιστότοπου και αποτελεί μια από τις πιο απλές μεθόδους δημιουργίας ενός ιστοτόπου. Ενδεικτικά, ο στατικός τύπος είναι ιδανικός για ιστότοπους μικρής κλίμακας.

Πλεονεκτήματα 

  • Γρήγορη και εύκολη ανάπτυξη
  • Οικονομική φιλοξενία και ανάπτυξη

Μειονεκτήματα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η διατήρηση μεγάλου αριθμού στατικών σελίδων μπορεί να γίνει πολύ χρονοβόρα και ανέφικτη ταλαιπωρία πολύ γρήγορα.

Εάν χρειάζεστε έναν ιστότοπο με μεγάλο αριθμό σελίδων και έναν τόνο περιεχομένου, ένας δυναμικός ιστότοπος ενδείκνυται για τέτοιες περιπτώσεις.

Κοινή Χρήση της Ανάρτησης