Γιατί να έχετε Χάρτη Ιστοτόπου;

Web Design Studio - Blog Post - Sitemap

Γιατί να έχετε Χάρτη Ιστοτόπου;

Ο όρος Χάρτης Ιστοτόπου, αλλιώς γνωστός και ως Sitemap νοείται ως ένα αρχείο το οποίο συγκεντρώνει  όλες τις δημοσιευμένες σελίδες ενός ιστοτόπου, για τις οποίες πρέπει να είναι ενήμερες οι μηχανές αναζήτησης προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη στην κατάταξη των αποτελεσμάτων.

Το Sitemap διακρίνεται σε δύο τύπους. Ο ένας προορίζεται για τα προγράμματα ανίχνευσης και ο άλλος για τους επισκέπτες του ιστοτόπου. Κάθε ένας από τους δύο επιτελεί μια ξεχωριστή λειτουργία και αξιοποιείται για διαφορετικές εφαρμογές.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ SITEMAP

Αν και η ύπαρξη sitemap δεν είναι υποχρεωτική για τον εντοπισμό του ιστοτόπου από τις μηχανές αναζήτησης, η χρήση τους είναι ενθαρυντική.

Ενδεικτικά, ένα sitemap δίνει τη δυνατότητα στους ανιχνευτές του ιστοτόπου, να φτάσει σε όλες τις περιοχές του με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο, ανεξαρτήτως μεγέθους. Επομένως, ενισχύεται η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, διότι τις διευκολύνει να εντοπίσουν όλο το περιεχόμενο που επιθυμεί κανείς να ανακαλυφθεί και να καταταχθεί στον ιστότοπό του.

Συγκεκριμένα, έna sitemap ενδείκνυται για περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας ιστότοπος είναι καινούργιος, ή έχει πολλές σελίδες, ή έχει πολύ μεγάλα αρχεία.

Γεγονός είναι πως για νέους ιστότοπους, υπάρχουν πολύ λίγοι εξωτερικοί σύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν σε αυτόν, επομένως οι ανιχνευτές ενδέχεται να δυσκολεύονται να βρουν όλες τις σελίδες που αριθμεί ο ιστότοπος. Επιπλέον, είναι πιθανό, σχετικά με τους μεγάλους ιστότοπους, τα προγράμματα ανίχνευσης να προσπερνούν κάποιες σελίδες που έχουν ενημερωθεί προσφάτως, εκτός και αν διαθέτουν δεδομένα meta τα οποία ενημερώνουν την κατάσταση των σελίδων.

 

Κοινή Χρήση της Ανάρτησης