Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Η φιλοξενία ιστοσελίδων, το γνωστό Web Hosting, είναι υπεύθυνο για την στέγαση, τη συντήρηση αλλά και την οποιαδήποτε εξυπηρέτηση χρειαστεί η ιστοσελίδα.


Web Design Studio Φιλοξενία Ιστοσελίδων Χαλκίδα

Το hosting στην Web Design Studio των website θα γίνετε σε κόμβο του εξωτερικού επιτυγχάνοντας έτσι:

 • Γρήγορη διαδικτυακή ταχύτητα.
 • Υψηλή διαθεσιμότητα.
 • Χαμηλό κόστος υπηρεσίας.
 • User Control Panel:Τελευταίο αναβαθμισμένο cPanel
 • Χωρητικότητα : ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ
 • Μηνιαίο Traffic: ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
 • Εταιρικές Ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) : ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ
 • Βάσεις Δεδομένων MySQL: ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ
 • FTPλογαριασμοί : ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ
 • Πρόγραμμα FormMail για σελίδες φορμών και επικοινωνίας
 • Δυνατότητες CGI, JAVA, JAVAscript, HTMLscipt Server side includes, pages, WAP pages, FLASH, SHOCKWAVE.
 • Αναλυτικά στατιστικά στοιχειά πρόσβασης
 • Πρόσβαση FTP και SSHTELNET για συντήρηση, διατήρηση και διαχείριση του Server
 • AnonymousFTP