Ιωάννης Κοτρογιάννης – Σχεδιασμός Επαγγελματικής Κάρτας