Προσβασιμότητα Αμέα σε ιστότοπο

Προσβασιμότητα Αμέα σε ιστότοπο

Για να έχετε  μια ιστοσελίδα συμβατή για ΑμεΑ, αρκεί να συμβαδίσετε  με το πρότυπο WCAG 2.0.

Οι ιστοσελίδες για ΑμεΑ μάλιστα που τηρούν τους κανόνες του προτύπουWCAG 2.0, μπορούν να λάβουν χρηματικές επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ.Το πρότυπο WCAG 2.0, αποτελείται από τρία επίπεδα που ορίζουν το πόσο έντονα μια ιστοσελίδα συμμορφώνεται με αυτό.

Επίπεδο Α: Βασική συμμόρφωση. Σε αυτό το επίπεδο η ιστοσελίδα έχει αφαιρέσει τα κύρια εμπόδια προσβασιμότητας.
Επίπεδο ΑΑ: Στο επίπεδο αυτό, η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από πολλούς χρήστες, διαφορετικών αναγκών και η προσβασιμότητα βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο.
Επίπεδο ΑΑΑ: Το τελευταίο επίπεδο συμμόρφωσης και το πιο λεπτομερές. Συνήθως αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις αλλά προσφέρει και τη μέγιστη προσβασιμότητα.

Υπάρχει ένα σύνολο κανόνων, τους οποίους αν ακολουθήσετε, μπορείτε να αυξήσετε την προσβασιμότητα αλλά και η χρήση WordPress Plugins βοηθάει σε αυτό.

Η βελτίωση των ιστοσελίδων με το εν λόγω πρότυπο μας οδηγεί σε ένα καλύτερο ψηφιακό κόσμο για όλους!

 

Κοινή Χρήση της Ανάρτησης